El simposi pretén oferir una panoràmica general sobre la competència digital i sobre la necessitat de formar l’alumnat i el professorat en l’adquisició de les eines necessàries per enfrontar-se al segle XXI, tant des del punt de vista personal, com des del punt de vista professional i de l’aprenentatge. Per això, es reflexionarà sobre la competència digital de l’alumnat i sobre la competència digital docent, i es farà de manera contextualitzada al nostre àmbit geogràfic i des d’una visió internacional.