El simposi “Creació i gestió del coneixement col·lectiu als centres educatius. Reptes i tendències actuals” es una reflexió conjunta de quatre professionals provinents de diferents àmbits com són la universitat i l’administració educativa sobre els nous models de formació a les organitzacions així com del treball col·laboratiu que s’hi porta a terme. A més, s’aporten les experiències i pràctiques relacionades amb les comunitats de pràctica professional en relació a la gestió del coneixement i com el treball en xarxa permet potenciar la creació del coneixement col·lectiu.