Presentacions simultànies de comunicacions de recerca i d’experiències d’innovació.

 • Els autors i autores disposaran d’un màxim de 15 minuts per presentar la seva comunicació.
 • Al final de totes les comunicacions es dedicarà el temps restant a preguntes i a debatre sobre els temes sorgits.

 

Racó 1 – Experiències (aula 019)
Coordina: Sr. Pere Cornellà 

 • Las tecnologías: un recurso interdisciplinar en la educación artística en secundaria
 • La pronúncia del català en una experiència d’aprenentatge i servei i de tutories entre iguals
 • La robòtica educativa impulsora de la millora competencial: disseny i desenvolupament d’una experiència en el primer cicle de Primària 
 • Experiències en tecnologia mòbil aplicada a les relacions numèriques per a nova didàctica

Racó 2 – Projectes (aula 021)
Coordina: Dr. Antonio Bartolomé

 • El lenguaje del color en el Universo, experiencia educativa y tecnológica y bibliotecas 
 • La integració de les TAC en el treball per projectes: l’Espai Guindàvols

Racó 3 – Innovacions (aula 027)
Coordina: Dra. Montse Guitert

 • INNUVIC. Projecte d’Innovació Docent
 • Implementación de un entorno virtual (EVEA) para la consolidación de las competencias lingüísticas, a través de las Novelas Ejemplares de M. de Cervantes, en 1º de Bachillerato
 • Connectant la ciència, l’art, les matemàtiques i el pensament computacional a l’educació primària
 • Stellarium  y Nebraska Astronomy Applet Project: simuladores virtuales en la formación inicial de maestros en ciencias

Racó 4 – Reflexions (aula 065)
Coordina: Dra. Meritxell Estebanell

 • Revisió teòrica i definició de Tecnologia Educativa i Smart Learning Environments
 • Percepció Auditiva i Realitat Augmentada
 • Adolescents, També a La Xarxa. Reptes socioeducatius davant la generació 1×1