És un fet que vivim en una societat complexa, diversa i globalitzada, en la qual les persones experimentem diverses formes de satisfacció personal per accedir al coneixement i la cultura. Aquesta visió suposa avançar cap a la personalització de l’aprenentatge, entesa com la reestructuració del procés educatiu, en les maneres d’aprendre, d’ensenyar, d’avaluar, i de construir relacions educatives, amb l’objectiu d’optimitzar l’experiència formativa de tots i cadascun dels aprenents, potenciant la seva implicació activa en el procés d’aprenentatge i el desenvolupament personal. Més enllà de l’ús de les plataformes educatives i de com organitzem les eines, els recursos i les nostres xarxes personals d’aprenentatge, ens interessa avançar cap a un model d’empoderament dels aprenents, en el sentit de presa de consciència i d’organització autònoma que enforteixi les seves capacitats i accions formatives.