La jornada tindrà lloc a la  Facultat d’Educació i Psicologia  de la Universitat de Girona (UdG).

Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 9
17071 Girona
Tel.  +34 972 418300
Fax. +34 972 418301