L’obertura de l’accés als recursos educatius està provocant un canvi substancial en la manera com es generen noves oportunitats d’aprenentatge per a la població. L’educació oberta, conjuntament amb les tecnologies, està creant escenaris emergents, nous, que suggereixen el desenvolupament de noves pedagogies que comporten diferents maneres d’aprendre i de desenvolupar el rol de l’ensenyant. Els ponents d’aquest simposi abordaran aquesta temàtica des de diferents perspectives i sobre la base d’estudis empírics que s’han dut a terme recentment.