És evident que l’educació està canviant a un ritme vertiginós en els darrers anys. Cada cop pren més força la idea de personalitzar l’aprenentatge. Pot ser per això seria convenient parlar més de centres d’aprenentatge que no pas centres educatius o d’ensenyament. Metodologies com l’aprenentatge basat en problemes, el treball per projectes o la classe inversa estan prenent protagonisme. Entre aquestes metodologies trobem la gamificació que proposa fer viure experiències de joc posant a l’alumne al centre de l’acció educativa. Aquest simposi proposa desvetllar alguns secrets, resoldre dubtes i oferir exemples i recursos per poder aplicar la gamificació a les nostres aules.