El vídeo s’està utilitzant àmpliament en la formació inicial i contínua per analitzar la pràctica. El desenvolupament de la tecnologia audiovisual ha permès capturar l’actuació professional en la seva complexitat i autenticitat. Una visió crítica ens permet valorar les seves potencialitats i limitacions i la necessitat de disposar d’ambients educatius ben conceptualitzats pel seu aprofitament.